Sao Viet Design Consulting and Construction Appraisal Joint Stock Company (SVG Engineering) abbreviated as SVG Engineering is a professional construction consultancy unit with the following services: Construction supervision; Construction project management; Inspection - Construction inspection ...


HOT NEWS SVG
SUPERVISING THE FOUNDATION DIGGING

Published : 25/3/2021

Supervising the foundation digging of 12-storey commercial office building in Hai Phong City. 
SUPERVISION OF OFFICE BUILDING AND APARTMENTS FOR RENT IN HAI PHONG

Published : 17/3/2021

SVG is a prestigious construction supervisory Unit in Hai Phong City. 
INSPECTION OF SCHOOL CONSTRUCTION QUALITY IN HAI PHONG

Published : 4/2/2021

The school building quality inspection is essential to find out the incedents of the building. For example as [...]
Project supervision SVG
Không gian nhà đẹp

Supervising the foundation digging of 12-storey commercial office building in Hai Phong City. 
SVG is a prestigious construction supervisory Unit in Hai Phong City. 
SVG Engineering has experience in supervision of technical infrastructure construction in [...]

SVG is a reputable, professional unit for foreign-invested construction project planning [...]
SVG is a reputable unit in the field of project management, large and small construction bidding [...]
SVG conducts project management of Viet Phat South City investor on trade house in Vinh Niem [...]

The school building quality inspection is essential to find out the incedents of the building. For [...]
Muốn kéo dài tuổi thọ công trình đồng thời bảo toàn chất lượng, độ bền các hạng mục xây dựng cũng [...]
Công tác giám định kiểm định chất lượng xây dựng công trình dự án nhà máy khu công nghiệp đóng vai [...]

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà [...]
Sao Viet design consulting and construction supervisory Joint Stock Company up to 15 years for [...]
Sao Việt (SVG Engineering) luôn nỗ lực không ngừng để khẳng định sức mạnh thương hiệu Công ty tư [...]

Giám sát xây dựng công trình là một trong những thế mạnh chủ chốt của Sao Việt (SVG Engineering). [...]
Công trình dự án xây dựng nhà máy nhà xưởng khu công nghiệp thường có quy mô lớn, sử dụng vào mục [...]
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) liên tục khẳng [...]

"Vui liên hoan sinh nhật - Ấm tình đồng chí đồng đội" có lẽ đã trở thành nét đẹp văn hóa đầy ý [...]
Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt [...]
Đi du lịch là một cách thư giãn, xả stress cực hiệu quả đối với người lao động - đó là phương thâm [...]